Танилцуулга

CKAN нь дэлхийн тэргүүлэх нээлттэй эхийн өгөгдлийн портал платформ юм.

Мөн өгөгдлийг нийтлэх, хуваалцах, хайх, ашиглах боломжийг олгох замаар өгөгдлийг эргэлтэнд оруулдаг програм хангамжийн шийдэл. (өгөгдөл хадгалах, API-ийн тусламжтай нийтлэх/нийлүүлэх ч мөн багтсан ). CKAN нь өгөгдлөө нээлттэй болгохоор зорьж буй өгөгдөл түгээгчдэд ( улс болон орон нутаг дахь төрийн байгууллага, компани, бусад байгууллага) зориулагдсан.

CKAN-г засгийн газрууд, дэлхийн өнцөг булан бүрт буй хэрэглэгчдийн бүлгүүд хэрэглэхээс гадна орон нутаг, улс, олон улсын засгийн газрууд албан болон нийгмийн өгөгдлийг нийтлэхэд ашиглаж байна Тухайлбал: . Английн data.gov.uk, Европын холбооны publicdata.eu, Бразилийн dados.gov.br, Герман болон Нидерландын засгийн газрын сайтуудаас гадна АНУ, Англи, Аргентин, Финланд болон бусад улсын хотуудын сайт.

CKAN: http://ckan.org/
CKAN-тай танилцах: http://ckan.org/tour/
Онцлог: http://ckan.org/features/