Нийтийн тээврийн автобусны чиглэл

Улаанбаатар хотын хэмжээнд үйлчилж буй нийтийн тээврийн үйлчилгээний нийт автобусны чиглэлүүдийн зарим өгөгдөл. Эдгээр өгөгдлийг Улаанбаатар Смарт Карт ХХК-ны мэдээллийн системээс гаргаж авав.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж http://transport.ub.gov.mn/
Зохиогч А.Очирсүрэн
Арчлагч А.Очирсүрэн
Хувилбар 1.0
Last Updated 2016 1-р сар 21, 07:07
Үүссэн 2015 12-р сар 3, 03:19
comments powered by Disqus